Jicht ontstaat wanneer urinezuren neerslaan in de gewrichten. Het neerslaan van deze zuren gebeurt sneller onder koude omstandigheden. Om deze reden komt jicht bijzonder vaak voor in de voet. Meestal gaat het hierbij specifiek om een aanval in het gewricht van de grote teen.

Een eerste aanval vindt in een zeer groot deel van de gevallen in de voet plaats.

Jicht in voeten

Jicht ontstaat met name bij mannen boven de veertig en vrouwen na de overgang. Aan een aanval gaat een periode vooraf waarin er nog geen symptomen aanwezig zijn, maar wel al een hoge concentratie van urinezuren. Deze urinezuren lossen eenvoudig op in het bloed, maar bij een te hoge concentratie kunnen ze neerslaan.

Dit neerslaan gebeurt een stuk eenvoudiger in een koude omgeving. De extremiteiten van de mens (handen en voeten) zijn bijna altijd kouder dan de rest van het lichaam. Met name de voeten zijn bij veel mensen redelijk koud. Om deze reden slaan de urinezuren vooral hier vaak neer, waardoor er uiteindelijk jicht ontstaat in de voeten.

Van alle delen in de voet is de grote teen het meest ‘geschikt’ voor de neerslag, waardoor meer dan de helft van de jichtgevallen optreedt in de grote teen.

Jicht in voet herkennen

Jicht in de voet is vrij eenvoudig te herkennen, hoewel andere reumatische aandoeningen wel uitgesloten moeten worden. De aanval van jicht is bijna altijd zeer plotseling. Binnen maximaal vier uur kan het gewricht gaan van volledig symptoomloos tot zeer pijnlijk, rood en gezwollen.

De pijn is met name hevig gedurende de nacht en het is bovendien niet ongebruikelijk dat de pijn start gedurende de nacht. De kans dat er sprake is van jicht is groot wanneer de volgende symptomen in de voet aanwezig zijn:

  • (Zeer) pijnlijk gewricht
  • Zwelling
  • Rode huid
  • Warm gewricht
  • Schilfering van de huid

Wanneer jicht in de voet aanwezig is, zal lopen vrijwel onmogelijk zijn.

Behandeling en verloop jicht voet

Helaas is nog niet geheel duidelijk wat de onderliggende oorzaak is van jicht. Hoewel er vaak een verhoogde concentratie van urinezuur aanwezig is in het bloed, weten we meestal niet goed waarom dit zo is. Ook kan jicht soms ontstaan bij een normale concentratie. Een andere mogelijke oorzaak is een verminderde afvoer door de nieren.

De behandeling richt zich in eerste instantie met name op symptoombestrijding. Hierbij schrijft de arts pijnstilling en ontstekingsremmers voor. Welke medicijnen er specifiek gebruikt worden verschilt per persoon en is mede-afhankelijk van eventuele andere aandoeningen of medicijngebruik.

Naast medicinale behandeling, is ook verhoging van het gewricht en zo nu en dan een ijspack tegen het aangedane gewricht nuttig. De pijn neemt doorgaans binnen enkele dagen af, waarbij de pijnstilling en ontstekingsremmers het proces kunnen versneller. Bij chronische jicht kunnen de symptomen langer aanhouden.