Jicht wordt gekenmerkt door een scherpe pijn in de gewrichten, die beweging lastig tot onmogelijk maakt. Het gewricht kan opzwellen en de huid kan strak, warm en rood worden. Jicht treedt meestal op in de vorm van aanvallen, hoewel ook chronische jicht bestaat.

Afhankelijk van de locatie van de aanval kunnen de klachten enigszins verschillen. Ook verschilt het per persoon welke symptomen er optreden en hoe zwaar deze worden ervaren. Jichtaanvallen treden in ongeveer 60% van de gevallen op in het gewricht van de grote teen. In de overige gevallen gaat het vaak om de voet en de hand.

Het is echter ook mogelijk dat een aanval optreedt in de knieën, enkels, polsen, ellebogen en oorschelp. Een aanval elders dan de genoemde locaties is zeer ongebruikelijk.

Jicht symptomen – altijd

Jicht heeft enkele kenmerken die altijd optreden bij een aanval. De volgende symptomen treden altijd op:

 • Plotselinge pijn
 • Zwelling van het gewricht
 • Rode en strakke huid
 • Gewricht is warm

Deze kenmerken zijn typische symptomen voor een ontsteking. Deze gewrichtsontsteking (artritis) ontstaat als reactie op de neergeslagen urinezuren. Een ontstekingsreactie treedt meestal snel op, wat ook bij jicht het geval is.

Doorgaans ontstaat de pijn in een tijdsbestek van slechts twee tot vier uur. Het kan dus zijn dat u ’s avonds voor het slapen gaan nergens last van had, maar na enkele uren wakker wordt met een pijnlijk, gezwollen en rood gewricht.

Zeldzame symptomen bij jicht

De typische ontstekingssymptomen treden in principe altijd op bij jicht, hoewel het kan verschillen hoe zwaar de symptomen zijn. Er zijn echter ook enkele symptomen, die soms ontstaan, maar niet altijd en ook niet bij iedereen:

 • Koorts
 • Misselijkheid
 • Schilfering van huid
 • Vermoeidheid
 • Pees- en slijmbeursaandoeningen
 • Nierstenen

Wanneer jicht lange tijd aanwezig is, maar niet of nauwelijks (kan) worden behandeld, kan dit ook leiden tot het ontstaan van enkele klachten:

 • Vorming van urinezuurknobbeltjes (tofi)
 • Vergrote kans op hart- en vaatziekten
 • Verminderde nierwerking
 • Gewrichtsbeschadiging

Veel patiënten met jicht laten de nieren regelmatig controleren. Enerzijds omdat een verminderde nierwerking jicht kan veroorzaken, maar ook omdat jicht zelf de nierfunctie kan aantasten. Het is daarom verstandig om de nieren goed in de gaten te houden.

Wordt de verminderde nierfunctie niet veroorzaakt door de jicht, dan wordt er gezocht naar een andere oorzaak. Het is aannemelijk dat de verminderde nierfunctie in dergelijke gevallen een (grote) rol speelt bij het ontstaan van jichtaanvallen. Het vinden van een oorzaak voor de verminderde nierfunctie is doorgaans niet eenvoudig.

Aantal aanvallen bij jicht

Jicht treedt op in de vorm van aanvallen en het verschilt sterk per patiënt hoeveel aanvallen er optreden. Ongeveer 60% van alle patiënten krijgt binnen een jaar na de eerste aanval ook te maken met een tweede aanval. Het is echter ook niet ongebruikelijk dat er maar één aanval plaatsvindt.

Ook na een tweede aanval kunnen nog regelmatig aanvallen optreden. Hoe vaak een aanval optreedt hangt met allerlei factoren samen, die niet altijd even duidelijk zijn.

Wanneer duidelijk is dat de aanvallen (grotendeels) veroorzaakt worden door een bepaald dieet of alcoholgebruik, kan een nieuwe aanval voorkomen worden door dit dieet of gebruik aan te passen.

Bij chronische jicht blijven de jichtaanvallen optreden. Deze aanvallen volgen dan steeds sneller op elkaar. Bovendien kan iedere aanval langer gaan duren en kan de gewrichtsontsteking overslaan op andere gewrichten. Dit kan leiden tot beschadiging van de gewrichten.