voet jicht teen

Jicht treedt vaak op in de voet- en handgewrichten.

Jicht is een reumatische aandoening die gekenmerkt wordt door het neerslaan van urinezuur in gewrichten, wat een ontstekingsreactie kan uitlokken. Volgens Zorgvergelijker is Jicht slechts één van de ruim 100 verschillende vormen van reuma. Over het algemeen treedt jicht op bij personen ouder dan veertig jaar, met name mannen. De kans op jicht is het grootste bij mannen tussen de veertig en vijftig en vrouwen na de overgang.

Jicht treedt meestal op in de vorm van aanvallen, vaak wanneer er een urinezuurpiek is. De behandeling is met name symptoombestrijding, maar in veel gevallen kunnen toekomstige jichtaanvallen volledig voorkomen worden, wat de klachten aanzienlijk verminderd.

Jicht symptomen

Jicht treedt meestal op in een aanval, waarbij het gewricht hypergevoelig is. Het gewricht kan gaan zwellen, de huid rood worden en beweging wordt bemoeilijkt. Tijdens de nacht verergert de pijn vaak, terwijl de pijn in de loop der dagen weer afneemt. Ook enkele andere symptomen kunnen optreden bij jicht, waarbij de precieze klachten ook afhankelijk zijn van het gewricht dat is aangedaan.

Verder zijn er vaak verschillen tussen de eerste en tweede jicht aanval en latere aanvallen. Lees hier alles over op de pagina jicht symptomen.

Jicht voet

In een groot deel van de gevallen begint jicht in de voeten. In ruim 60% van de gevallen is dit specifiek het gewricht van de grote teen. Jicht treedt vaak op in de voeten, omdat deze kouder zijn dan de rest van het lichaam. In deze koude omstandigheden slaat urinezuur sneller neer in de gewrichten, wat vervolgens kan leiden tot een jichtaanval.

Het is niet ongebruikelijk dat jichtaanvallen beperkt blijven tot de voeten of zelfs tenen, maar er kunnen ook aanvallen elders in het lichaam ontstaan. Lees alles over jicht in de voet op de pagina jicht voet.

Oorzaak van jicht

In de laatste twee á drie decennia is de incidentie (het voorkomen) van jicht aanzienlijk toegenomen. Om deze reden wordt wel eens gezegd dat het een welvaartsziekte is, maar dit is een misvatting. Hoewel alcohol en veel eten kunnen leiden tot jicht, lijkt de oorzaak elders te liggen.

Op dit moment is duidelijk dat een hoog gehalte van urinezuur vaak de oorzaak is. Dit gehalte is hoog doordat de nieren het niet voldoende afvoeren of doordat er te veel urinezuur binnenkomt/wordt geproduceerd. Toch zijn er ook gevallen waarbij het urinezuurgehalte niet hoger dan normaal is. Mogelijk spelen ook genetische factoren een rol bij het ontstaan van jicht. Lees hier meer over op de pagina oorzaak jicht.

Jicht en voeding

Het is duidelijk dat jicht vaak wordt veroorzaakt door een onvoldoende afvoer van urinezuren en/of een overmatige productie van deze zuren. Lang niet altijd is duidelijk waarom één van deze problemen aanwezig zijn, maar soms wel.

Zo kan een purinerijk dieet leiden tot een overmatige productie van urinezuur. Ook kan overmatig alcoholgebruik leiden tot een verminderde afvoer van de zuren. Voeding kan daarom wel degelijk een cruciale rol spelen in het ontstaan en de behandeling van jicht. Lees hierover op de pagina jicht en voeding.

Behandeling jicht

Omdat de medische wereld nog niet heeft kunnen ontdekken wat de oorzaak is van jicht, bestaat de behandeling met name uit symptoombestrijding. Dit houdt in dat er onder meer pijnstilling en ontstekingsremmers worden voorgeschreven. Ook kan het urinezuurgehalte op verschillende manieren omlaag gebracht worden, waardoor jichtaanvallen (meestal volledig) uitblijven.

Dergelijke urinezuurverlagende maatregelen moeten wel het leven lang toegepast worden, omdat de onderliggende oorzaak vooralsnog niet duidelijk is en daarom niet genezen kan worden. Lees uitgebreid over de behandeling op de pagina behandeling jicht.